Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

XVIII europejski Tydzień Edukacji Globalnej

20161110_132145.jpg

W dniach 14 - 18 listopada br. odbyły się w naszej szkole różnorodne działania w ramach XVIII Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem "RazemDlaPokoju". Miały one na celu  tłumaczenie przyczyn i konsekwencji  zjawiska globalizacji oraz ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu tych procesów na jednostkę.

Wszystkie działania zainaugurowało ogłoszenie wszystkim uczniom klas I, II, III Szkolnego Konkursu Plastycznego pod tytułem "RazemDlaPokoju" oraz przygotowanie okolicznościowej gazetki. Ze wszystkich oddanych prac jury wybrało 3 prace zwycięskie oraz 3 wyróżnienia. Prace uczniów utworzyły wystawę w holu szkoły, którą z zaciekawieniem oglądali uczniowie w czasie przerw.

Zespól nauczycieli przygotował również scenariusz godziny wychowawczej na temat "Prawa człowieka", podczas której uczniowie, pod kierunkiem wychowawcy, próbowali zrozumieć potrzebę zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Uczniowie poznali Powszechną Deklarację Praw Człowieka, zwracali uwagę na nierówny dostęp do podstawowych praw człowieka dla wszystkich ludzi. Celem lekcji było również uwrażliwienie na problemy osób, które nie mogą w pełni korzystać ze swoich praw.

Uczniowie klas 2h, 2f oraz 3j uczestniczyli w lekcji otwartej prowadzonej przez p. Andrzeja Matyjaszczyka, podczas której dowiedzieli się, jak prawa człowieka zmieniały się na przestrzeni wieków oraz czy prawa ludzi były zawsze respektowane.

Podsumowaniem Tygodnia Edukacji Globalnej była rozmowa, w której chętni nauczyciele i uczniowie udzielili uczniom klasy 3k odpowiedzi  na pytanie:  "Czym jest dla Pani/Pana/ Ciebie wolność?"

Zadania, które zrealizowaliśmy na terenie naszej szkoły, przyczyniły się do większej aktywności młodych ludzi na rzecz bardziej sprawiedliwego świata.

Jako podsumowanie przytoczę wypowiedź grupy uczniów klasy 3: Pomimo, że mamy tak dużo praw, to nie zawsze są one przez wszystkich respektowane.