Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

IMG_20170426_095818_BURST001_COVER.jpg

28 maja br. w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w którym udział wzięli Dyrekcja szkoły, Nauczyciele, Wychowawcy, Uczniowie oraz nasi mali sąsiedzi – Przedszkolaki z Przedszkola „Wesoły ul”.

            Uroczysty apel został poprzedzony żywymi lekcjami historii, które odbywały się prze kilka dni wcześniej, aby uczniowie Gimnazjum nr 3 w Gdańsku mogli lepiej zrozumieć i poznać przyczyny, okoliczności, postanowienia i skutki uchwalenia Konstytucji z dnia 3 Maja 1791 roku, dokumentu tak ważnego dla naszego państwa.

            Tym apelem pragnęliśmy oddać cześć pokoleniom naszych przodków, którzy w trudzie dnia codziennego sumienną i uczciwą pracą budowali bezpieczeństwo i dostatek naszej ojczyzny. Chcieliśmy również oddać hołd tym wszystkim , którzy w chwilach zagrożenia stawali do walki w obronie ojczyzny i na polach bitewnych walczyli o jej suwerenność i wolność.

Konstytucja 3-Maja – to ustawa zasadnicza zatwierdzona przez Sejm Wielki w roku 1791, była ona efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju ówczesnej Rzeczypospolitej.

Sytuacja w Polsce nie była pomyślna. W 1772 roku Rosja, Prusy i Austria dokonały I rozbioru Polski, kraj zrujnowany był wojnami i prywatą części obywateli, skarb pusty, a sejm skłócony. Nie brakowało, jednak dobrej woli i ofiarności zarówno wśród szlachty jak i mieszczaństwa.

Inicjatorami dokumentu byli między innymi: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Adam Czartoryski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj. Tekst konstytucji przygotowano w tajemnicy.

Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą. Wprowadzała ona zmiany zgodne z ideami oświecenia. Rocznicę uchwalenia konstytucji obchodzili polscy patrioci uroczyście już podczas rozbiorów, pomimo represji i sprzeciwu zaborców. Wielkim świętem państwowym, rocznica uchwalenia konstytucji była w okresie międzywojennym. Po II wojnie światowej, w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tego święta.

Dopiero 6 kwietnia 1990 roku sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował o przywróceniu w dniu rocznicy uchwalenia konstytucji – święta narodowego.

            To ważne, że społeczność szkolna może uczestniczyć w tak ważnych dla naszego narodu i państwa uroczystościach.