Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Pożegnanie absowlentów

1.JPG

Zgodnie z tradycją szkoły zakończenie roku szkolnego rozpoczęło się uroczystą mszą świętą. 23 czerwca br. o godzinie 13.45 uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami zgromadzili się w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gdańsku, by wspólnie modlić się podczas mszy świętej dziękczynnej.

Następnie uczniowie udali się do szkoły, gdzie w odświętnie udekorowanej sali gimnastycznej odbyła się uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Wielu znamienitych gości zaszczyciło swoją obecnością tę ważną dla społeczności szkolnej uroczystość: pan Marek Bumblis – Radny Miasta Gdańska, pani Teresa Wasilewska – Radna Miasta Gdańska, pani Hanna Śliwa-Wielesiuk – Prezes Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Gdańsku, pani Cecylia Riedl – członek Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich w Gdańsku, pan Marian Menczykowski – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Chełm, pani Elżbieta Hułas – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Chełm, pani Stefania Lidzbarska – wicedyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, pan Grzegorz Rolecki – zastępca Przewodniczącego Rady Rodziców Gimnazjum nr 3 w Gdańsku. Prowadzący uroczystość pani Izabela Groszewska i pan Ireneusz Kotlik powitali także dyrektora gimnazjum pana Marcina Hintza oraz wicedyrektorów: panią Katarzynę Wilczyńską i panią Jolantę Tylman. Licznie przybyli także rodzice trzecioklasistów.

Kończąc naukę w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku, uczniowie złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się sławić dobre imię gimnazjum, czcić wartości „Bóg – Honor – Ojczyzna”, szanować drugiego człowieka i pomagać mu. Zgodnie z tradycją szkoły przekazali symbole wartości oraz sztandar szkoły swoim młodszym koleżankom i kolegom.

W trakcie uroczystości w szczególny sposób uhonorowani zostali uczniowie, którzy wykazali się wysokimi wynikami w nauce, wzorowym zachowaniem, sukcesami w konkursach oraz pracą na rzecz środowiska szkolnego i innych osób. Tytuł „Absolwenta Roku” Rada Pedagogiczna przyznała: Marcinowi Dajnowiczowi z klasy III d, Aleksandrze Dąbrowskiej z klasy III e, Joannie Gałązce z klasy III i oraz Laurze Kosel z klasy III h. Następnie wyróżnieni zostali uczniowie, którzy uzyskali maksymalne wyniki podczas tegorocznego egzaminu gimnazjalnego, a także uczeń Patryk Szeniman z klasy III e, który uzyskał najwyższą frekwencję. Pan dyrektor Marcin Hintz wręczył świadectwa z wyróżnieniem i nagrody uczniom, którzy osiągnęli średnią ocen 4,75 lub wyższą i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie. Wychowawcy z dumą gratulowali swoim podopiecznym wspaniałych osiągnięć. Dyplomy i nagrody otrzymali także uczniowie, którzy zdobyli laury w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz wyróżniający się sportowcy.

Uczniowie klas trzecich ze wzruszeniem dziękowali swoim wychowawcom. Z aplauzem przyjęli upominki przygotowane przez młodszych kolegów. Niejednym łza zakręciła się w oku w trakcie programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem pani Elżbiety Bieleckiej-Cimaszkiewicz i pana Bartłomieja Łyzińskiego.

Drodzy Absolwenci, życzymy Wam wielu sukcesów na kolejnych etapach kształcenia!