Szkoła Humanitarna - zakończony

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

O poglądach i wolności słowa

W życiu spotykamy się z poglądami trafnymi, słusznymi, błędnymi, czy kontrowersyjnymi. Mamy poglądy własne, polityczne, społeczne, mamy własne światopoglądy. Niektóre wyznajemy, podzielamy, z innymi walczymy, inne z kolei są dla nas zupełnie niezrozumiałe. Nasze poglądy często ulegają zmianie. Na tę mądrą myśl natknęłam się, przeglądając zapiski św. Tomasza z Akwinu, na temat poglądów:
"Nic, bowiem w sprawach ludzkich
nie wydaje się bardziej kruche niż
ludzkie poglądy i słowa,
nad które nie ma nic bardziej
zmiennego..."

Swoboda wyrażania poglądów na przestrzeni wieków była ograniczana przez mężczyzn, kościół czy władzę. Swoje poglądy naukowe Maria Skłodowska - Curie mogła w pełni głosić dopiero po wyemigrowaniu pod koniec XIX wieku do Paryża. Kobiety w krajach muzułmańskich nie mają do tej pory prawa do wyrażania swoich poglądów politycznych chociażby poprzez akt głosowania. Do niedawna także w Szwajcarii kobiety nie miały praw wyborczych. Poglądów postępowych myślicieli, takich jak Mikołaj Kopernik czy Galileusz, nie aprobował Kościół, gdyż nie odpowiadały one stanowisku hierarchów.

Głoszenie poglądów politycznych jest szczególnie ryzykowne, gdyż zawsze możemy się komuś narazić, a szczególnie władzy. Do niedawna w Polsce mieliśmy do czynienia z cenzurą. Każdy, kto głosił poglądy antysocjalistyczne, narażał się władzy. Niektórzy, jak ksiądz Jerzy Popiełuszko, przypłacili to swoim życiem.

Nie drukowano utworów pisarzy takich jak Czesław Miłosz, George Orwell, Witold Gombrowicz. To oni walczyli o wolność słowa i właśnie dzięki nim możemy poszczycić się demokracją w naszym kraju.

Obecnie możemy obserwować jak wygląda walka o wolność słowa u naszych wschodnich sąsiadów - Ukraińców. Dziennikarze ukraińscy zaczynają przekazywać społeczeństwu prawdę o zachodzących w ich kraju przemianach, prezentować społeczeństwu prawdziwe poglądy uczestników tych przemian.

Jestem dumna z tego, że Polacy są inspiratorami i biorą aktywny udział w tych przemianach.

Uważam, że wolność słowa, wolność głoszenia poglądów, niezaprzeczalną wartością, o którą należy wytrwale walczyć. W XIX wieku polski wieszcz Cyprian Norwid w "Rzeczy o wolności słowa" pisał"
"...rad bym wiedział, skąd Ludzkość wie o tej
Jakiejś wolności-słowa, którą krwie i poty
Przez wszystkie lat tysiące okupują próżno,
A która jest niewolą wedle Epok różną,
I której nikt nie widział królującej święcie,
Lecz kto? Śmiał kiedy? Wyrwać z duszy jej pojęcie?"

W każdym okresie historii ludzkości wolność słowa była ważna; dla każdego znaczyła coś zupełnie innego. Chociaż nigdy nie była ona pełna, jednak zawsze o nią walczono.

Były i takie osoby, dla których wolność słowa czy wolność własnych poglądów nic nie znaczyła. Dla tego typu ludzi liczyła się tylko władza, pieniądze i sława. Osoby te doprowadzały do wojen, rewolucji czy konfliktów społecznych. Jedną z takich osób był Adolf Hitler, który przekonany o nieomylności swoich poglądów, wywołał II wojnę światową.

Głoszenie poglądów antysemickich, rasistowskich czy faszystowskich nie może być przez nas akceptowane ze względów etycznych. Przykładem głoszenia tego typu poglądów są obecnie ugrupowania skinów czy satanistów.

Każdy ma prawo głosić własne poglądy, jednakże trzeba pamiętać o tym, iż za treści wypowiadanych słów trzeba ponosić odpowiedzialność i przewidywać ich konsekwencje. Niezależnie od sytuacji, zawsze należy przewidywać skutki głoszonych przez siebie poglądów.

My, młodzi, narażamy się dorosłym, wyrażając otwarcie nasze poglądy. Są one często nieakceptowane przez dorosłych i uważane przez nich za mało dojrzałe. Czasami wydaje mi się, że nie warto walczyć o słuszność swoich poglądów, gdyż za ich wyrażenie bywamy wręcz dyskryminowani. Może rzeczywiście bywają one niedojrzałe i może wyrażane są pochopnie i nieodpowiednio. Widocznie taka jest droga do dojrzałości i odpowiedzialności za nasze słowa.

Tekst: Marta Ławicka
uczennica klasy II c