Moja szkoła w UE

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Moja szkoła w UE - III edycja - 2004/2005

Moja szkoła w UE

III edycja (rok szkolny 2004/2005). Już po raz trzeci nasze gimnazjum przystąpiło do ogólnopolskiego programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej".
Od stycznia do kwietnia miały miejsce działania, których celem było pogłębienie wiedzy uczniów na temat szans wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Koncentrowały sie wokół nastepujacych tematów:

  1. Rola Traktatu Konstytucyjnego, jego znaczenie dla funkcjonowania Unii Europejskiej i poszczególnych krajów członkowskich
  2. Podstawowe wolności oraz system wartości Unii Europejskiej w świetle Traktatu Konstytucyjnego
  3. Zasady kształcenia się młodzieży z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz specyfika i znaczenie unijnych programów edukacyjnych
  4. Korzyści wynikające z możliwości kształcenia polskich uczniów w innych państwach Unii

W szkole odbyły się lekcje i konkursy europejskie, wystawy, dyskusje, wydano folder, w Urzędzie Miejskim zorganizowaliśmy konferencję dla Szkolnych Klubów Europejskich gdańskich szkół, młodzież uczestniczyła w europejskich spotkaniach filmowych. Realizacja zaplanowanych zadań była dla wszystkich uczestników bardzo poznawcza i twórcza. Przybliżyła młodzieży zagadnienia związane z edukacją w Unii Europejskiej.

Udział w konkursie zakończył się dla nas wielkim sukcesem. Zdobyliśmy I miejsce w województwie. 31 maja odbyła się w naszej szkole uroczystość rozdania nagród. Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych.

Koordynatorzy projektu: Zofia Dziekońska
Sławomir Rut
Helena Zamkowska