Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

List do Rzecznika Praw Dziecka

list do Rzecznika Praw Dziecka.jpg

 

 

 

Gdańsk, 19.05.2017

 

                                                                                 Rzecznik Praw Dziecka

                                                                                  Pan Marek Michalak

             W imieniu społeczności Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II oraz  VII Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Wybickiego w Gdańsku zwracamy się do Pana  z uprzejmą prośbą o udzielenie pomocy naszej wspólnocie szkolnej w sytuacji, która zaistniała po wydarzeniu z dn. 11 maja 2017 r. – czyli pobiciu uczennicy gimnazjum  przez osoby z innych szkół, a do którego doszło poza terenem naszej szkoły. Opinia publiczna została wprowadzona w błąd poprzez podawanie fałszywych informacji. Napastnicy uczęszczają do innych szkół, natomiast nasi uczniowie udzielili pomocy poszkodowanej.  Ich interwencja przerwała agresję. Uczniowie naszej szkoły udzielili pierwszej pomocy do momentu przekazania poszkodowanej właściwym służbom.

Prosimy Pana Rzecznika Praw Dziecka o przybycie do naszej szkoły w celu udzielenia wsparcia uczniom, którzy czują, że są  naruszane ich prawa i dobre imię,  są krzywdzeni niesprawiedliwymi ocenami. Uczniowie są przedmiotem medialnej przemocy ze strony telewizji, radia, prasy, Internetu, w tym portali społecznościowych, zarówno trójmiejskich jak i ogólnopolskich. Dziennikarze od godziny 7.00 rano do późnych godzin popołudniowych znajdowali się na terenach otaczających szkołę bez zgody dyrekcji, nauczycieli, rodziców oraz uczniów. Wymuszali udzielanie wywiadów, robili zdjęcia, filmowali. Nie reagowali na prośby, by uszanować trudny moment rozwiązywania problemu, który wymaga spokoju i refleksji. Siłą chcieli przedostać się do budynku, szarpali drzwi, znieważyli panią woźną, która nie chciała dopuścić do wtargnięcia ich do środka. Obydwa wejścia do budynku były blokowane przez dziennikarzy, a uczniowie bali się ich nachalnej obecności.  W związku z tą sytuacją dyrektor szkoły był zmuszony prosić o interwencję Policję. Miało to związek z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa uczniów z gimnazjum i liceum.  

Dziennikarze podawali niepotwierdzone informacje nt. wydarzeń, np. pisząc, że nikt nie udzielił poszkodowanej pomocy. W sposób nierzetelny i tendencyjny informują o sytuacji w naszej szkole, naruszając tym samym dobre imię uczniów, ich rodzin i nauczycieli. W Internecie wywołali falę nienawistnego hejtu, przyczyniając się do eskalacji agresji na naszą społeczność.

W imię zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom zdecydowaliśmy, że nie upublicznimy informacji o osobach, które udzieliły pomocy, by i one nie stały się obiektem medialnej sensacji.

Zwracamy się do Pana jako Rzecznika Praw Dziecka o przybycie do szkoły, aby wysłuchać uczniów i ich rodziców i pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa. Wierzymy, że Pana obecność wśród nas w tak trudnej chwili i zapoznanie się  z faktami pomoże przerwać falę nienawiści i krzywd, jakich doznaje nasza społeczność.                                                                                

                                                                                      W imieniu społeczności szkolnej

                                                                                      Marcin Hintz

                                                                                      Dyrektor

                                                                                      Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7

                                                                                      w Gdańsku