Szkoła Humanitarna - zakończony

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Kodeks Szkoły Humanitarnej

Kodeks ten został stworzony w oparciu o Misję i Kodeks Szkoły oraz propozycje uczniów

My, uczniowie jako wspólnota jednej szkoły, równi w prawach i obowiązkach, ustanawiamy Kodeks jako dokument, w którym zawarte zostanązasady obowiązujące w Szkole Humanitarnej.
Zasady te będą kształtowały naszą postawę i osobowość.

GIMNAZJALISTA:

 1. Postępuje zgodnie z wartościami Bóg - Honor - Ojczyzna
 2. Szanuje każdego człowieka, a potrzebującym udziela pomocy,
  jest koleżeński
 3. Jest tolerancyjny wobec osób innego wyznania, płci, rasy, poglądów
 4. Działa na rzecz innych i swojego otoczenia
 5. Jest wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka
 6. Niesie pomoc potrzebującym bez względu na wyznanie, płeć,
  rasę, poglądy
 7. Bierze udział w akcjach na rzecz potrzebujących
 8. Nie jest obojętny na otaczające go zło, przemoc i agresję
 9. Ma prawo do wyrażania własnych poglądów i szanuje poglądy innych
 10. Świadomie dba o zdrowie własne i innych oraz chroni przyrodę
 11. Wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych
 12. Jest prawdomówny, uczciwy i przyznaje się do swoich błędów
 13. Umie żyć i współpracować w klasie, szkole i społeczeństwie
 14. Nie używa agresji i przemocy oraz przeciwdziała takim zachowaniom
 15. Zachowuje się godnie w każdej sytuacji i wobec wszystkich