Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

Ewaluacja - analiza porównawcza

Slajd1.JPG

         Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 poz. 1270) jednym z aspektów pracy szkoły jest dokonywanie autorefleksji i analizy własnych działań.  Dlatego zespół nauczycieli do spraw ewaluacji przeprowadził badanie ewaluacyjne, dotyczące wymagania nr 5 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

         Działanie to ma na celu diagnozowanie potrzeb szkoły i planowanie jej rozwoju. W naszej placówce badanie zostało przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 na grupie nauczycieli, uczniów i rodziców. Kontynuacja tych działań nastąpiła w roku szkolnym 2016/2017.

         Na podstawie uzyskanych wyników zespół ewaluacji dokonał analizy porównawczej, z której wynika, że na przestrzeni 3 lat nastąpiła poprawa efektywności podejmowanych działań szkoły  w zakresie znajomości, kształtowania i respektowania norm społecznych.

         Prezentowany raport przedstawia wyniki i wnioski płynące z przeprowadzonych badań.

 

Kamila Bednarek