Archiwum 2016/2017

Menu

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej Program Edukacji Morskiej

77. rocznica istnienia Polskiego Państwa Podziemnego

Gdańsk. Cm. Łostowice, 27.09.2016. Obchody 77.roczn. utworz. PPP 002.jpg

            W tym roku minęło 77 lat od rozpoczęcia II wojny światowej. Rzeczpospolita Polska została zaatakowana przez dwa totalitarne mocarstwa: III Rzeszę 1 września 1939 r. i Związek Sowiecki 17 września. 27 września 1939 r. w Warszawie, w stolicy kończącej bohaterską obronę, utworzono ogólnopolską polityczno – wojskową organizację konspiracyjną o nazwie Służba Zwycięstwu Polski, kierowaną przez dowództwo wojskowe i wspieraną przez najważniejsze partie polityczne. To wydarzenie zapoczątkowało istnienie Polskiego Państwa Podziemnego.

            Od początków konspiracji uczestniczyli w niej polscy harcerze. Związek Harcerstwa Polskiego działający pod kryptonimem Szare Szeregi stał się najliczniejszą młodzieżową organizacją konspiracyjną skupiającą w 1944 ok. 15 tys. zaprzysiężonych młodych osób: ok. 8 tysięcy harcerzy i ok. 7 tys. harcerek.

W listopadzie rząd RP na uchodźstwie powołał Związek Walki Zbrojnej (ZWZ),

przekształcony w lutym 1942 w Armię Krajową (AK), będącą konspiracyjną częścią Polskich Sił Zbrojnych. Rozdzielono struktury wojskowe i cywilne. W 1940 r. utworzono Polityczny Komitet Porozumiewawczy, a pod koniec tego roku premier rządu RP mianował pełnomocnika rządu, który zorganizował podziemną administrację państwową o nazwie Delegatura Rządu RP na Kraj. Od 1944 r. działały Rada Jedności Narodowej- zalążek parlamentu i Krajowa Rada Ministrów. Prowadzono tajne nauczanie, rozwijano działalność kulturalną, opiekuńczą i gospodarczą. W czasie powstania warszawskiego struktury PPP działały jawnie, klęska powstania i aresztowania przez NKWD osłabiły struktury podziemnego państwa. 16. jego przywódców aresztowanych przez NKWD było sądzonych w Moskwie i bezprawnie skazanych na więzienie, z których część, tam straciła życie (Delegat Rządu na Kraj, jego zastępca oraz ostatni dowódca AK). Po rozwiązaniu AK w 1945 dalszą walkę kontynuowali żołnierze, nazwani później wyklętymi.

            Musimy pamiętać o wszystkich, którzy poświecili swoje życie lub zdrowie, w bezinteresownej służbie dla Ojczyzny. Dlatego uczestniczyliśmy w uroczystościach 77. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Odbyły się one 27 września po godz. 17, przy ścianie pamięci, w kwaterze Armii Krajowej na cmentarzu Łostowickim w Gdańsku.

Jeszcze przed uroczystościami Wiktoria, Martyna i Dominik, tworzący poczet sztandarowy Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II, udzielili wywiadu redaktorowi Radia Gdańsk, mówiąc, jak ważna jest dla nich pamięć o Polskim Państwie Podziemnym. Po odegraniu hymnu okolicznościowe przemówienia wygłosili Prezes Okręgu Pomorskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Oddziału Morskiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, który

uczcił pomięć twórców i żołnierzy AK oraz Prezydent Miasta Gdańska podkreślający demokratyczny i pluralistyczny charakter Polskiego Państwa Podziemnego. Po modlitwie, apelu pamięci i salwie honorowej Kompanii Reprezentacyjnej Marynarki wojennej złożono wieńce i kwiaty przy ścianie pamięci. Uroczystości zakończyło odegranie utworu patriotycznego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej.

 Wiktor Cieślak