Menu

Komunikaty

Certyfikaty Gimnazjum

  • Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji
  • Szkoła Humanitarna
  • Pomorska Szkoła Demokracji
  • Złota dziesiątka gimnazjów Trójmiasta
  • Szkoła Przyjazna Uczniom z Dysleksją

Aktualności

Ewaluacja - analiza porównawcza

Slajd1.JPG

         Zgodnie z rozporządzeniem MEN z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 2015 poz. 1270) jednym z aspektów pracy szkoły jest dokonywanie autorefleksji i analizy własnych działań.  Dlatego zespół nauczycieli do spraw ewaluacji przeprowadził badanie ewaluacyjne, dotyczące wymagania nr 5 „Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne”.

         Działanie to ma na celu diagnozowanie potrzeb szkoły i planowanie jej rozwoju. W naszej placówce badanie zostało przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014 na grupie nauczycieli, uczniów i rodziców. Kontynuacja tych działań nastąpiła w roku szkolnym 2016/2017.

Czytaj więcej ->

Partnerzy

Serwis internetowy Miasta Gdańska Serwis internetowy Radcy ds. Edukacji Hiszpanii Rodzina Szkół im. Jana Pawła II UKS Conrad Europejski Fundusz Społeczny Program Edukacji Morskiej British Council

Dane szkoły

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
w Gdańsku


ul. Chałubińskiego 13
80-807 Gdańsk

tel. (58) 302-85-20
fax. (58) 300-42-42
sekretariat@zso7gda.pl
www.zso7gda.pl

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku
www.gim3gda.pl


Logo POKL Logo Urzędu Marszałowskiego Logo UE

Szkoła realizuje projekt pn.:
"Pomorskie - dobry kurs na edukację.
Wyrównywanie szans edukacyjnych w regionie poprzez programy rozwojowe"


współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
i budżetu państwa w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.